Prawnik, mecenas, adwokat i radca prawny – wyjaśnienie

Potencjalnym klientom kancelarii prawnych trudno zrozumieć różnice i odnaleźć w prawniczym świecie, zatem znaleźć właściwą osobę oraz pomoc prawną. Warto wiedzieć więc co kryje się za znanymi nam określeniami „adwokat”, „radca prawny” i „mecenas”. Nie chodzi o poprawne używanie tytułów zawodowych ale umiejętny dobór osoby świadczącej pomoc prawną.

Radca prawny i adwokat to zawodowe tytuły przyznawane osobom, które ukończyły studia prawniczej i odbyły aplikacje radcowska czy adwokacką prowadzona przez samorządy zawodowe i zdały egzamin przeprowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, zostali po tym wpisani na listę radców pranych czy adwokatów. Te dwa tytuły są równoważne, znajdują się pod ochrona prawną, mogą reprezentować osoby fizyczne, prawne czy jednostki organizacyjne przed wszystkimi sądami, w różnego rodzaju sprawach (karnych, cywilnych, rodzinnych, administracyjnych). Dobra kancelaria adwokacka gliwice dba o profesjonalną obsługę, dlatego prawnicy cechuje wysoka kultura osobista, doświadczenie, wiedza – wysokie oceny uzyskane na całym etapie kształcenia odzwierciedlają umiejętności i skutkują odpowiednim podejściem i skutecznością. Adwokaci na Sali sądowej ubrani są w togi z zielonym żabotem a radcowie – z niebieskim.

Mecenas to nie tytuł zawodowy a zwrot grzecznościowy stosowany zarówno do adwokata jak i radcy a często i aplikantów tych zawodów prawniczych.

Nie każdy prawnik może reprezentować nasze interesy przed sądem. Osoba, która ukończyła studia prawnicze. Prawnikiem jest także prokurator, sędzia, notariusz. Taka osoba ma prawo do udzielania porad prawnych, sporządzać umowy, opinie. W zależności więc od nazwy kancelarii możemy spodziewać się innych form pomocy. Na naszym rynku poza kancelarią prawna Gliwice spotkać możemy kancelarie doradztwa prawnego, kancelarie odszkodowawcze. Te kancelarie nie zatrudniające radców czy adwokatów nie mogą reprezentować nas przed sądem a co więcej ,nie obowiązują ich zasady i normy wynikające z zawodu adwokata czy radcy prawnego, w tym obowiązek ścisłego przestrzegania tajemnicy zawodowej, nie ma mowy o konflikcie interesów, nie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej itp.