Badania kosmetyków

Badania kosmetyków są konieczne z wielu względu, a podstawowym jest bezpieczeństwo zdrowia użytkowników, badanie kosmetyków warszawa jest szczególnie ważne dla preparatów stosowanych na twarz, gdyż mają kontakt z okolicą oczu i śluzówek. Testy kosmetyczne dzielimy na dwie podstawowe kategorie – badania mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne, o szczegółowym podziale których poniżej.

Badania mikrobiologiczne

Akredytowane laboratorium w Warszawie przeprowadza badania jakości mikrobiologicznej zgodnie z odpowiednimi normami zharmonizowanymi. Wśród nich wymienić należy:

·         PN-EN ISO 21149 Liczba tlenowych bakterii mezofilnych;

·         PN-EN ISO 22717 Obecność Pseudomonas aeruginosa;

·         PN-EN ISO 16212 Liczba drożdży i pleśni;

·         PN-EN ISO 22718 Obecność Staphylococcus aureus;

·         PN-EN ISO 18416 Obecność Candida albicans;

·         PN-EN ISO 21150 Obecność Escherichia coli;

Badania fizykochemiczne

Badania fizykochemiczne skupiają się z kolei na właściwościach fizycznych oraz chemicznych kosmetyków, czyli na przykład oceniają poprawność gęstości czy stabilności termicznej. Dzięki temu można ująć w standardy metody i warunki przechowywania czy transportu kosmetyków. Badania fizykochemiczne obejmują:

·         ocenę organoleptyczna (stan skupienia, barwa, zapach);

·         pomiar pH;

·         ocena gęstości;

·         ocena lepkości;

·         określenie stabilności termicznej;

·         określenie stabilności mechanicznej;

·         testy starzeniowe prowadzone w celu (oszacowanie terminu ważności, nadania);

·         PAO;

·         badanie kompatybilności masy produktu z opakowaniem;

·         oznaczanie zawartości metali ciężkich;

·         oznaczanie zawartości pestycydów;

·         badanie jakości wody technologicznej przeznaczonej do produkcji kosmetyków;

Badania dermatologiczne

Każdy z nas ma inną skórę, więc i jej potrzeby oraz zagrożenia dla niej są również inne. Z tego powodu kosmetyki poddawane są testom dermatologicznym, by wykazać jak sprawdzają się na konkretnym rodzaju skóry i czy nie wywołują skutków ubocznych. Do badań dermatologicznych zaliczamy:

·         metodę RIPT (Repeated Insult Patch Test);

·         testy płatkowe (Patch Test);

·         ocenę fototoksyczności i fotoalergii (Photo Patch Test);

·         potwierdzenie właściwości hipoalergicznych kosmetyku;

Badania konsumenckie

Badania konsumenckie przeprowadzane są z udziałem wybranej grupy badawczej, która składa się z członków o określonych cechach. Chyba, że badanie potrzebuje przekroju różnego zbioru osób o niespójnych cechach. Jednak najczęściej spełniają oni określone kryteria zależnie od celu przeprowadzonego badania, np. co do upodobań, grupy wiekowej itp. Testy mają dostarczyć potrzebnych informacji na temat funkcjonalności i skuteczności danego preparatu. Do takich specjalistycznych badań zalicza się:

·         ocena akceptacji przez użytkowników;

·         poziom pożądania produktu przez klientów;

·         porównanie produktów w odniesieniu do konkurencji;

·         wybór najlepszej wersji produktu;

·         ustalenie cech wpływających na ocenę produktu ze strony klientów;

·         ustalenie grupy konsumentów, preferujących określone produkty;